کدهای سرویس زنگ تلفن همراه ویژه اربعین

کدهای سرویس زنگ تلفن همراه ویژه اربعین

در آستانه اربعین شهادت اباعبدالله الحسین(ع)کدهای سرویس RBT زنگ تلفن همراه با نوای حاج میثم مطیعی "ویژه اربعین" برای مشترکین (همراه اول)، (ایرانسل)و (رایتل) در ادامه آماده دریافت می باشد.

در ضمن برای دریافت کدهای بیشتر سرویس RBT زنگ تلفن همراهو همچنین نحوه فعال سازی، می توانید به بخش تلفن همراه، مراجعه نمایید.

کدهای سرویس زنگ تلفن همراه ویژه اربعین

کدهای سرویس زنگ تلفن همراه ویژه اربعین

در آستانه اربعین شهادت اباعبدالله الحسین(ع)کدهای سرویس RBT زنگ تلفن همراه با نوای حاج میثم مطیعی "ویژه اربعین" برای مشترکین (همراه اول)، (ایرانسل)و (رایتل) در ادامه آماده دریافت می باشد.

در ضمن برای دریافت کدهای بیشتر سرویس RBT زنگ تلفن همراهو همچنین نحوه فعال سازی، می توانید به بخش تلفن همراه، مراجعه نمایید.

عنوان فایل حجم دانلود
۱
(آوای انتظار همراه اول) | أربعینک تسوه یا بو سکنة کل ما بالعمر (کد: 80688)
769 KB
دانلود
۲
(آوای انتظار همراه اول) | اومدیم پای پیاده روز و شب، تو و دل جاده (کد: 80689)
754.32 KB
دانلود
۳
(آوای انتظار همراه اول) | این سیل جاری جمعیت (کد: 80690)
826.7 KB
دانلود
۴
(آوای انتظار همراه اول) | اَمشی على العُیونِ إلیک (کد: 80691)
852.25 KB
دانلود
۵
(آوای انتظار همراه اول) | با هر زبان، با هر نژاد، ما عاشقان حیدریم (کد: 80692)
840.2 KB
دانلود
۶
(آوای انتظار همراه اول) | بِالنَّحیبِ والحَنینِ، حانَ یَومُ الأربَعینِ (کد: 80693)
830.82 KB
دانلود
۷
(آوای انتظار همراه اول) | زحفاً إلیک یا حسین (کد: 80694)
846.95 KB
دانلود
۸
(آوای انتظار همراه اول) | پشت سر مرقد مولا، روبرو جاده و صحرا (کد: 80695)
771.57 KB
دانلود
۹
(آوای انتظار همراه اول) | زَحفاً إلیک بالأربعین (کد: 80696)
737.82 KB
دانلود
۱۰
(آوای انتظار همراه اول) | فی الأربعین یا حسین بالأیادی (کد: 80697)
768.96 KB
دانلود
۱۱
(آوای انتظار همراه اول) | قَضَیْتَ ظَمآناً، بَقیِتَ عُریاناً (کد: 80698)
953.82 KB
دانلود
۱۲
(آوای انتظار همراه اول) | آه، از چهل شب غربت (کد: 70322)
985.6 KB
دانلود
۱۳
(آوای انتظار همراه اول) | آهٍ.حبیبی حسین (کد: 70323)
1.05 MB
دانلود
۱۴
(آوای انتظار همراه اول) | أنا قتیلُ العَبراتْ، أنا لَهیبُ الحسراتْ (کد: 70324)
912.49 KB
دانلود
۱۵
(آوای انتظار همراه اول) | الضحایا تُحاکِی الضحایا (کد: 70325)
972.13 KB
دانلود
۱۶
(آوای انتظار همراه اول) | تَحلُو بکَ الآهُ، لاعذّبَ اللهُ، قلباً بهِ حبُ الحسین (کد: 70326)
1.04 MB
دانلود
۱۷
(آوای انتظار همراه اول) | سیِّدی حسین، حبیبُ الله (کد: 70327)
1 MB
دانلود
۱۸
(آوای انتظار همراه اول) | صَرْخاتُ الأحرارِ یا حسین (کد: 70328)
971.26 KB
دانلود
۱۹
(آوای انتظار همراه اول) | کربلا شُعلةٌ لیسَ تُطفى (کد: 70329)
994.94 KB
دانلود
۲۰
(آوای انتظار همراه اول) | کلُّ زمانٍ جدیدْ، فیهِ یزیدٌ جدیدْ (کد: 70330)
968.41 KB
دانلود
۲۱
(آوای انتظار همراه اول) | للقُدسِ نحنُ قادمونْ (کد: 70331)
1.05 MB
دانلود
۲۲
(آوای انتظار همراه اول) | می شکند خشم ما، کاخ یزید زمان (کد: 70332)
1005.96 KB
دانلود
۲۳
(آوای انتظار همراه اول) | همه آرام و قرار این دل، زیارت در اربعین است (کد: 70333)
1.09 MB
دانلود
۲۴
(آوای انتظار همراه اول) | یا سیدی خذنی، حسین (کد: 70334)
1.04 MB
دانلود
۲۵
(آوای انتظار همراه اول) | الاربعین موعدی (کد: 69598)
1.03 MB
دانلود
۲۶
(آوای انتظار همراه اول) | این صدای گریه های فاطمه است (کد: 69599)
862.03 KB
دانلود
۲۷
(آوای انتظار همراه اول) | دلتنگم ای کرب و بلا، در اربعین دیدار ما (کد: 69600)
1.02 MB
دانلود
۲۸
(آوای انتظار همراه اول) | علیکَ مولای السلامْ (کد: 69602)
1.1 MB
دانلود
۲۹
(آوای انتظار همراه اول) | قَطَعنا الیک الصَّحاری، الا یا امیر الفرات (کد: 69603)
1.06 MB
دانلود
۳۰
(آوای انتظار همراه اول) | مولای مولای السلام (کد: 69605)
988 KB
دانلود
۳۱
(آوای انتظار همراه اول) | می آیم آخر سوی حسین (کد: 69606)
683.1 KB
دانلود
۳۲
(آوای انتظار همراه اول) | میعاد ما اربعین است (کد: 69607)
823.51 KB
دانلود
۳۳
(آوای انتظار همراه اول) | یا سید الأحرار (کد: 69608)
948.89 KB
دانلود
۳۴
(آوای انتظار همراه اول) | یا محمد بنگر این آل تو است (کد: 69609)
1.01 MB
دانلود
۳۵
(آوای انتظار همراه اول) | کربلا ای خاک اندوه و بلا (کد: 69610)
912.49 KB
دانلود
۳۶
(آوای انتظار همراه اول) | کنار قدم های جابر، سوی نینوا رهسپاریم (کد: 69611)
1.09 MB
دانلود
۳۷
.
0 B
دانلود
۳۸
<< آهنگ پیشواز ایرانسل >> | آه، از چهل شب غربت (کد: 6911981)
985.6 KB
دانلود
۳۹
<< آهنگ پیشواز ایرانسل >> | آهٍ.حبیبی حسین (کد: 6911982)
1.05 MB
دانلود
۴۰
<< آهنگ پیشواز ایرانسل >> | أنا قتیلُ العَبراتْ، أنا لَهیبُ الحسراتْ (کد: 6911983)
912.49 KB
دانلود
۴۱
<< آهنگ پیشواز ایرانسل >> | الضحایا تُحاکِی الضحایا (کد: 6911984)
972.13 KB
دانلود
۴۲
<< آهنگ پیشواز ایرانسل >> | سیِّدی حسین، حبیبُ الله (کد: 6911986)
1 MB
دانلود
۴۳
<< آهنگ پیشواز ایرانسل >> | صَرْخاتُ الأحرارِ یا حسین (کد: 6911987)
971.26 KB
دانلود
۴۴
<< آهنگ پیشواز ایرانسل >> | کربلا شُعلةٌ لیسَ تُطفى (کد: 6911988)
994.94 KB
دانلود
۴۵
<< آهنگ پیشواز ایرانسل >> | کلُّ زمانٍ جدیدْ، فیهِ یزیدٌ جدیدْ (کد: 6911989)
968.41 KB
دانلود
۴۶
<< آهنگ پیشواز ایرانسل >> | للقُدسِ نحنُ قادمونْ (کد: 6911990)
1.05 MB
دانلود
۴۷
<< آهنگ پیشواز ایرانسل >> | می شکند خشم ما، کاخ یزید زمان (کد: 6911991)
1005.96 KB
دانلود
۴۸
<< آهنگ پیشواز ایرانسل >> | یا سیدی خذنی، حسین (کد: 6911993)
1.04 MB
دانلود
۴۹
<< آهنگ پیشواز ایرانسل >> | الاربعین موعدی | (کد: 6911912)
1.03 MB
دانلود
۵۰
<< آهنگ پیشواز ایرانسل >> | این صدای گریه های فاطمه است | (کد: 6911913)
862.03 KB
دانلود
۵۱
<< آهنگ پیشواز ایرانسل >> | دلتنگم ای کرب و بلا، در اربعین دیدار ما | (کد: 6911914)
1.02 MB
دانلود
۵۲
<< آهنگ پیشواز ایرانسل >> | علیکَ مولای السلامْ | (کد: 6911916)
1.1 MB
دانلود
۵۳
<< آهنگ پیشواز ایرانسل >> | قَطَعنا الیک الصَّحاری، الا یا امیر الفرات | (کد: 6911917)
1.06 MB
دانلود
۵۴
<< آهنگ پیشواز ایرانسل >> | مولای مولای السلام | (کد: 6911919)
988 KB
دانلود
۵۵
<< آهنگ پیشواز ایرانسل >> | می آیم آخر سوی حسین | (کد: 6911920)
683.1 KB
دانلود
۵۶
<< آهنگ پیشواز ایرانسل >> | میعاد ما اربعین است | (کد: 6911921)
823.51 KB
دانلود
۵۷
<< آهنگ پیشواز ایرانسل >> | یا سید الأحرار | (کد: 6911922)
948.89 KB
دانلود
۵۸
<< آهنگ پیشواز ایرانسل >> | یا محمد بنگر این آل تو است | (کد: 6911923)
1.01 MB
دانلود
۵۹
<< آهنگ پیشواز ایرانسل >> | کربلا ای خاک اندوه و بلا | (کد: 6911924)
912.49 KB
دانلود
۶۰
<< آهنگ پیشواز ایرانسل >> | کنار قدم های جابر، سوی نینوا رهسپاریم | (کد: 6911925)
1.09 MB
دانلود
۶۱
<< آهنگ پیشواز ایرانسل >> | تَحلُو بکَ الآهُ، لاعذّبَ اللهُ، قلباً بهِ حبُ الحسین (کد: 6911985)
1.04 MB
دانلود
۶۲
<< آهنگ پیشواز ایرانسل >> | همه آرام و قرار این دل، زیارت در اربعین است (کد: 6911992)
1.09 MB
دانلود
۶۳
.
0 B
دانلود
۶۴
(راینواز رایتل) | الاربعین موعدی (کد: 200588)
1.03 MB
دانلود
۶۵
(راینواز رایتل) | این صدای گریه های فاطمه است (کد: 200590)
862.03 KB
دانلود
۶۶
(راینواز رایتل) | دلتنگم ای کرب و بلا، در اربعین دیدار ما (کد: 200591)
1.02 MB
دانلود
۶۷
(راینواز رایتل) | علیکَ مولای السلامْ (کد: 200593)
1.1 MB
دانلود
۶۸
(راینواز رایتل) | قَطَعنا الیک الصَّحاری، الا یا امیر الفرات (کد: 200594)
1.06 MB
دانلود
۶۹
(راینواز رایتل) | مولای مولای السلام (کد: 200596)
988 KB
دانلود
۷۰
(راینواز رایتل) | می آیم آخر سوی حسین (کد: 200597)
683.1 KB
دانلود
۷۱
(راینواز رایتل) | میعاد ما اربعین است (کد: 200598)
823.51 KB
دانلود
۷۲
(راینواز رایتل) | یا سید الأحرار (کد: 200599)
948.89 KB
دانلود
۷۳
(راینواز رایتل) | یا محمد بنگر این آل تو است (کد: 200600)
1.01 MB
دانلود
۷۴
(راینواز رایتل) | کربلا ای خاک اندوه و بلا (کد: 200601)
912.49 KB
دانلود
۷۵
(راینواز رایتل) | کنار قدم های جابر، سوی نینوا رهسپاریم (کد: 200602)
1.09 MB
دانلود

نوحه امام حسین علیه السلام با نوای حاج مهدی خادم آذریان/سنی زیبا یارادان داوره عشق اولسون حسین

دانلود تقویم دسکتاپی شمیم یار97

دانلود آهنگ جدید محمد اصفهانی بنام سبزه نوروز

| ,دانلود ,کد ,kb ,اول ,آوای ,kb دانلود ,همراه اول ,آوای انتظار ,اول | ,انتظار همراه ,آوای انتظار همراه ,علیکَ مولای السلامْ ,مولای مولای السلام ,الآهُ، لاعذّبَ اللهُ،

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
neginektabiat movahed0906 sabtevanak topasatid1 liveamooz jelooloommst atyehfwm filmoserial waffleslab silvergol